Over burgerinitiatief GOUDasfalt

Over burgerinitiatief GOUDasfalt2018-02-10T13:48:50+01:00

GOUDasfalt is een burgerinitiatief dat Gouda en de Krimpenerwaard wil verbinden en verrijken door van het voormalige Koudasfaltterrein een bruisende en aantrekkelijke stadsoever te maken. Het initiatief draait op de inzet van een grote groep enthousiastelingen uit Gouda en omstreken.

Menselijke krachtcentrale

Zo’n zestig mensen brengen deskundigheid, creativiteit en ontwikkelkracht samen. GOUDasfalt mobiliseert vrijwilligers, ondernemers, financiers en maatschappelijke partners om de kansen te benutten. Bekijk hieronder de tijdlijn.

juni 2016

Stadslab met Gouda Waterstad

GOUDasfalt organiseert in 2016 vijf Stadslabs over de ontwikkeling van het voormalige Koudasfaltterrein. Eén van de bijeenkomsten, samen met Gouda Waterstad georganiseerd, is op 16 juni, in samenwerking met Gouda Waterstad georganiseerd, gaat over de rol van water voor ecologie, natuur, toerisme en recreatie […]

mei 2016

Inspiratie project De Ceuvel

 Sascha Glasl is te gast in de Chocoladefabriek. Hij is initiatiefnemer van het project De Ceuvel verschonende stadswerf. Hier is in 2014 een bloeiende broedplaats met horeca en ambachten ontstaan, waarvan GOUDasfalt veel kan leren.

Geintje, start campagne

Op 18 mei start een crowdfundingscampagne voor het pontje GEIN. Binnen een paar dagen is de benodigde € 9500,00 voor de aankoop binnen! We sparen verder voor een onderhoudsreserve en een veilige en getijdebestendige op- en afstapplek. Op 3 juli sluit de campagne met […]

april 2016

Eerste Stadslab

GOUDasfalt organiseert Stadslabs over de ontwikkeling van het voormalige Koudasfaltterrein. Op 12 april is er een avond voor zo’n zestig buurtbewoners.

Subsidie streekfonds

Het StreekFonds Krimpenerwaard wil de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de Krimpenerwaard versterken en het landschap beleefbaar maken. Dat gebeurt door financiële ondersteuning te geven aan kleinschalige en particuliere initiatieven. Eén van die projecten is GOUDasfalt.

maart 2016

februari 2016

Grote schoonmaak

Op zondag 28 februari is goed te zien wat GOUDasfalt aan positiviteit en energie teweeg brengt in de stad. Zo’n 70 mensen melden zich bij de fabriekspoort om de dijk en de oevers rondom het terrein en de wijdere omgeving schoon te maken. Er […]

Gemeenteraad stemt in

Ruime meerderheid

De gemeenteraad stemt met een ruime meerderheid van 23 stemmen in met het krediet voor de aankoop van het Koudasfaltterrein.

november 2015

Presentatie concept bidbook

 

Presentatie concept bidbook; in de ochtend aan de burgemeester en wethouders in het Huis van de Stad en ’s avonds in Chocoladefabriek aan sympathisanten. Het bestuur krijgt bovendien versterking van Herman Ruiter Wouter Enderink.

oktober 2015

Bodemverontreiniging

Gemeenteraad geeft antwoorden op bodemverontreiniging en de positie van GOUDasfalt. Er komt meer duidelijkheid over wat er aan de hand is, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Het rapport van het onderzoek dat Koudasfalt liet doen gaat binnenkort naar de Omgevingsdienst Midden-Holland, die dit namens Gedeputeerde […]

Samenstellen bidbook

De inhoudelijke input van alle werkgroepen zijn samengevoegd in een mooi bidboek. Het bestuur presenteert met trots de eerste versie aan alle mensen die zo hard hebben mee gewerkt.

september 2015

Bezoek raads- en collegeleden en crowdfunders

GOUDasfalt ontvangt de voltallige raad, het college en crowdfunders op het terrein. Op deze prachtige nazomeravond toont de potentie van dit terrein zich in volle glorie. De betrokkenheid en deskundigheid van de vele aanwezige vrijwilligers laten zien dat we behalve idealen ook de kennis […]

Collegebesluit: GOUDasfalt formeel exclusief ontwikkelrecht

Het is officieel: burgerinitiatief GOUDasfalt is voor het college van B&W de eerst aangewezen ontwikkelende partij voor het voormalige Koudasfaltterrein. Ook financiert de gemeente enige externe procesbegeleiding om ons te ondersteunen en tot een goede samenwerkingsovereenkomst te komen.

juli 2015

Oprichting stichting GOUDasfalt

Op maandag 20 juli tekenen Eva Kosto, Peterpaul Kloosterman en Maud Roukens oprichtingsakte van de stichting GOUDasfalt. Zij vormen voorlopig het bestuur van de stichting.

Eerste werk- en informatieavond

50 mensen komen samen. Resultaat: is een praktisch plan, een visie en een opdeling in werkgroepen om concreet aan de slag te gaan. Het materiaal van deze avond voegen we samen tot een vlekkenplan. Dit wordt de basis van het toekomstig bidboek. […]

april 2015

Raadsvergadering

We zoeken naar experts die willen bijdragen aan de ontwikkeling van het terrein en naar financiele ondersteuning. Resultaat: toezegging 50.000 euro en vakkennis van 75 mensen. We staan sterk met het aanbieden van ons burgerinitiatief in de raadsvergadering nu we aantonen dat er draagkracht […]

maart 2015

Voorstel aan gemeente

We stellen de gemeente voor om de ontwikkelende partij te worden bij de aankoop van en planvorming voor het Koudasfaltterrein. De wethouder heeft daarin in principe toegestemd, onder voorbehoud dat het college daar nog over moet beslissen.

Your Content Goes Here
Your Content Goes Here, Your Content Goes Here