College spreekt vertrouwen uit: GOUDasfalt mag door!

College spreekt vertrouwen uit: GOUDasfalt mag door!

Het college van B&W heeft op 10 oktober 2017 besloten de samenwerkings- en huurovereenkomst met de stichting GOUDasfalt voort te zetten tot 22 februari 2022. Het college constateert in een memo aan de gemeenteraad dat GOUDasfalt volgens afspraak in het eerste jaar een businesscase heeft opgeleverd met een sluitende exploitatieopzet. Het burgerinitiatief voldoet aan alle voorwaarden die het college bij het aangaan van de overeenkomst met de stichting had gesteld. Een door het college ingeschakelde extern deskundige bevestigt dit oordeel.

Toelichting

Op 11 oktober heeft het college zijn besluit toegelicht in een besloten raadsvergadering. Ook de raad was positief over de prestaties van GOUDasfalt tot dusver. Raadsleden hebben de businesscase mogen inzien en konden op basis daarvan vragen stellen aan het college.

 

Tijdelijke herbestemming

Door de samenwerkings- en huurovereenkomst te verlengen tot 22 februari 2022 geeft het college GOUDasfalt de gelegenheid om de volle vijf jaar te benutten waarvoor tijdelijk mag worden afgeweken van het bestemmingsplan dat voor het terrein geldt. Deze tijdelijke herbestemming stelt de stichting in staat om het terrein te exploiteren voor een combinatie van activiteiten: ondernemerschap, ambacht, creativiteit, recreatie, horeca, natuur, groen, sport en toeristisch nachtverblijf.

Toekomstbestendig

Binnen GOUDasfalt zijn circa 200 vrijwilligere medewerkers actief. Samen zorgen die ervoor dat het terrein opgeknapt wordt en zich ontwikkelt tot een levendige stadsoever vol initiatieven die de stad in vele opzichten verrijken. Bestuur en medewerkers zijn blij dat GOUDasfalt door kan. Zij willen het burgerinitiatief in de komende jaren succesvol houden en toekomstbestendig maken, zodat het ook na 2022 voortgezet kan worden. Na de magische datum 22022022 moet GOUDasfalt niet meer weg te denken zijn uit de stad.

2017-11-11T12:25:43+01:0016 oktober 2017|Categories: Burgerinitiatief, homepage feature, Vrijwilligers|Tags: |